Gaziantep Mutlu Son

Gaziantep Mutlu Son

Ağzından çıkan her sözü tam da onun anlamam için ortaya

koyduğu şekliyle anlayan, yaşama daha yeni atılmış böylesine

çaylak bir budala dışında herkeste kuşku uyandırabilecek bir

sürü saçmalıklar sıraladı. Martha, iyi mi bir zekâyla uğraşması

gerektiğini şimdiden görmüş, ölçüp biçmişti, tellere karşı kör

kalıp kafesimden memnunluk duymamı sağlamak için beni

ıslığıyla eğitiyordu.İlerde vereceğim hizmetin içeriğine Gaziantep Mutlu Son  ilişikbu asılsız, yanlış açıklamaların tam ortasında çalan zil bizi

yeniden aşağı çağırdı. Üç örtü serili bir yemek masasının

hazırlandığı aynı salona girdim. Kadınım yanına en gözde

kızlarından birini almıştı. Gaziantep Mutlu Son Evinin belli başlı idarecilerinden

olan bu kadının görevi benim benzer biçimde genç kızları hazırlamaktı.

Dolayısıyla bu iş için oda arkadaşım olmuş, daha saygı duyulan bir

yer edinmesi için de, bu okulun muhterem müdiresince

kendisine kuzen unvanı verilmişti.

Burada ikinci bir incelemeden geçtim. Bu sınav bakımını ve

 

eğitimini bana alev ateş bir biçimde önerdikleri hocam hanımefendi

Phoebe Ayres’in tam onayıyla sonuçlandı.

Yemek sofraya konmuştu. Bana arkadaşı benzer biçimde davranmasının

bir devamı olarak bayan Brown, hanımefendileriyle aynı

masaya oturmama ilişkin itirazlarıma karşın bunu kesinliklekabul etmeyeceğini o gece beraber yiyeceğimizi söylemişti.

Masada söyleşi, genel anlamda bu iki bayan içinde, çift anlamlı

ifadelerle sürüp gidiyordu arada bir de konuşma o anki

durumumdan duyacağım memnunluğu sağlamlaştırmaya

yönelik içten güvencelerle kesiliyordu. Öyle gençtim ki o

zamanlar esasen bu memnunluğu daha çok artırmaları

olanaksızdı.

Gaziantep Mutlu Son

Bu masada alınan karara gore, birkaç gün ortalarda

görünmeyip bayanımın refakatçisi olarak bana uyacak

giysilerin bulunmasını bekleyecektim. Gaziantep Mutlu Son Pek çok şeyin

görüntümün bırakacağı ilk izlenimlere bağlı olduğunu göz

önüne alıyorlardı ve bu doğru bir karardı. Köylü giysilerimi

Londra şıklığıyla değiştirme umudu bu hapis yaşamınımükemmel şekilde sindirmeme yarayacaktı. Fakat bunun asıl

sebebi bayan Brown’ın müşterileri ya da geyiklerince (onlara

sunulan kızları bu şekilde adlandırıyorlardı) görülmemi ve onlarla

konuşmamı istememesiydi.

Bu konum hanımefendilerinin

hizmetine alınmam için ilk şart olan ve benim de görünüşe

bakılırsa hala koruduğumun açıkça anlaşıldığı bekâretim için

uygun bir pazar sağlanıncaya dek sürecekti.